Fundacja Rodzic Nie Pęka działa na rzecz rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci, a także samych osób niepełnosprawnych. Celem fundacji jest udzielenie kompleksowego wsparcia tym osobom na każdym etapie ich życia. Ponadto fundacja jako pierwsza w Polsce prowadzi działania na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję (potocznie karłowatość), osteochondrodysplazję lub wady kostne (osoby niskorosłe).

W przyszłości chcielibyśmy, aby w osoby niepełnosprawne, w tym osoby niskorosłe wiodły długie i satysfakcjonujące życie.

Jak działamy:

  • organizujemy warsztaty oraz konsultacje ze specjalistami (psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, socjolog, prawnik, pracownik socjalny);
  • udzielamy porad prawnych, medycznych, psychologicznych, dietetycznych, rehabilitacyjnych, socjalnych;
  • prowadzimy kampanie uświadamiające i działania rzecznicze na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  • prowadziny edukację społeczną w zakresie niepełnosprawności, w szczególności wad genetycznych układu kostnego;
  • sieciujemy.


STATUT FUNDACJI RODZIC NIE PĘKA Z DNIA 16.11.2016