Zostań Naszym Darczyńcą

Zapraszamy do wspierania działań Fundacji Rodzic Nie Pęka!

Dzięki wsparciu pomożesz nam w realizacji naszych działań statutowych, m.in:

  • organizacji warsztatów, zajęć, ortopedą, rehabilitantem, dietetykiem;
  • organizacji warsztatów z psychologiem dla rodziców i dzieci z achondroplazją i dysplazjami kostnymi;
  • organizacji porad psychologicznych, prawnych i socjalnych dla rodziców mającym dzieci z w/w wadami genetycznymi;
  • udzielenie porad, konsultacji medycznych, wsparcia psychologicznego kobietom w ciąży, u których lekarz specjalista zdiagnozował u dziecka achondroplazję, osteochondrodysplazję lub inne choroby związane z układem kostnym;
  • organizacji imprez zorganizowanych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Dziecka, Międzynarodowego Dnia Niskorosłości.

 
Dzięki wsparciu naszych dotychczasowych darczyńców udało nam się zrealizować:

1. Warsztat dla rodziców dzieci z achondroplazją i dysplazjami kostnymi we Wrocławiu.

2. Warsztat dla rodziców dzieci z achondroplazją i dysplazjami kostnymi w Warszawie.

3. Międzynarodowy Dzień Niskorosłości w Warszawie.

4. Spotkanie mikołajkowe dla rodziców i ich dzieci.

5. Dzień dziecka z Fundacją Rodzic Nie Pęka.

6. Urochomić projekt #wzrostszczescianiedaje

7. Wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji w Berlinie.