Dla większości ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności z osobami niskorosłymi pierwszą reakcją jest zdziwienie, zaciekawienie. Uważnie przyglądają się danej osobie, czasami mogą pojawić się bardziej lub mniej przychylne komentarze. Nie można tego jednoznacznie ocenić. Często, w społeczności lokalnych, osoby te są znane ze względu na ich charakterystyczny wygląd. Osoby niskorosłe chcą, aby traktować ich normalnie, jak każdego członka danej społeczności. Zdarzają się sytuacje, w których to osoby niskorosłe są wyzywane, zaczepepiane, padają w ich kierunku niestosowne komentarze, czy też są wyśmiewane.

W związku z brakiem wiedzy, uświadamiania społeczeństwa w szkołach, w kampaniach społecznych ludzie nie wiedzą w jaki sposób zachować się przebywając w stosunku do osób niskorosłych jak mają wchodzić w interakcje z nimi.

Nie. Achondroplazja nie ma nic wspólnego z hormonem wzrostu. Jej powstanie zawdzięcza się genowi FGFR3. Osoby mające achondroplazję mają hormon wzrostu w swoim organizmie. Owszem zdarzają się przypadki, w których dzieci nie mają tego hormonu w organizmie, co potwierdzają uprzednio przeprowadzone badania genetyczne. Wówczas należy skonsultować ten przypadek z genetykiem.