Orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Warto posiadać orzeczenie o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności? Tak, warto posiadać orzeczenie.

Czy posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dyskwalifikuje z bycia osobą w pełni sprawną w społeczeństwie? NIE.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności traktuję jako tzw. zabezpieczenie. Zawsze może być przydatne.  Dzięki orzeczeniu można starać się o kartę parkingową (niezwykle przydatnej zwłaszcza przy wizytach w szpitalach czy innych placówkach opieki medycznej), dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego/  rehabilitacyjnego. Plusów jest znaczenie więcej, np. uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi na przejazdy PKS, PKP, komunikację miejską (w zależności od miasta), stypendia na studiach, pomoc w dofinansowaniu kosztów nauki (studia) lub  studiów podyplomowych.

Poniżej krok po kroku pokazany zostanie sposób w jaki można ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności. Rozbieżność w nazwach wynika z faktu, że orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobom, które nie ukończyły 16. roku życia. Osoby, które skończyły 16 lat mogą ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia o niepełnosprawności jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka, uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej.  Zaś wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończył 16 rok życia jest potrzebne m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, np. aparatów słuchowych, do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Procedura składania dokumentów jest taka sama. Warto wykonać kserokopię dokumentacji składania wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności. Tak na wszelki wypadek.

Krok 1 : Zgłoś się do właściwego dla waszego miejsca zamieszkania  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (lub ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie) i pobierz stosowne formularze (zaświadczenia  i wnioski lekarskie) oraz zorientuj się jakie procedury obowiązują w twoim powiecie.

Krok 2: Przygotuj niezbędne dokumenty:

  • Wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – odpowiedni druk wydany dla potrzeb Miejskiego lub Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  • Wypełnione zaświadczenie lekarskie (najlepiej jeśli będzie to lekarz specjalista, który prowadzi leczenie waszej pociechy, np. ortopeda dziecięcy, pediatra specjalista rehabilitacji) – UWAGA! JEST ONO WAŻNE JEDYNIE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYPEŁNIENIA, CZYLI DO 30 DNI MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONE DO SKŁADU ORZEKAJĄCEGO WYDAJĄCEGO ORZECZENIE;
  • kserokopię dokumentacji medycznej (karty wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych czy konsultacyjnych itp. potwierdzające rozpoznanie choroby, opisy zdjęć RTG, USG); PAMIĘTAJ ŻEBY ORYGINAŁY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA POSIEDZENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO;
  • kserokopię dowodu osobistego; DOWÓD WEŹ ZE SOBĄ NA POSIEDZENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
  • kserokopię legitymacji szkolnej dziecka ( w przypadku kiedy Wasza pociecha uczęszcza do szkoły); PAMIĘTAJ, ŻEBY LEGITYMACJĘ ZABRAĆ ZE SOBA NA POSIEDZENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO;
  • opinię psychologiczną – w przypadku epilepsji, problemów zdrowia psychicznego dziecka;
  • dodatkową dokumentację, która może mieć istotny wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Krok 3:  Skontaktuj się z Miejskim lub Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w celu złożenia uprzednio przygotowanej dokumentacji.

Krok 4: Czekaj na wezwanie komisji.  Wasz wniosek powinien być rozpatrzony przez zespół orzekania ds. niepełnosprawności w ciągu miesiąca. W sytuacji kiedy zespół ma do czynienia z skomplikowanym przypadkiem  może to potrwać do dwóch miesięcy. Ja długo nie czekałam na wezwanie stawienie się na komisję. Ważne jest, aby cała dokumentacja była poprawnie wypełniona i dostarczona.
Zawiadomienie o terminie posiedzenia otrzymasz na dwa tygodnie przed samym posiedzeniem.

Krok 5: Staw się na wezwanie komisji w wyznaczonym przez nich terminie na badanie i posiedzenie zespołu orzekającego z dokumentacją medyczną (oryginały), dowodem osobistym.

Krok 6: Czekanie na wydanie orzeczenia. Powinno zostać Ci doręczone najpóźniej w 14 dni po posiedzeniu.

Otrzymaliśmy orzeczenie i co dalej?
W zależności od informacji zawartych w orzeczeniu można ubiegać się o kartę parkingową, legitymację osoby niepełnosprawnej, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny. Poświęciliśmy na to osobne artykuły (jak starać się o kartę parkingową, kiedy można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek rehabilitacyjny).

Jak się odwołać od wydanego orzeczenia?

Od orzeczenia powiatowego lub miejskiego zespołu można się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składacie za pośrednictwem powiatowego lub miejskiego zespołu, który wydał kwestionowane przez Ciebie orzeczenie. Twoje odwołanie może być uznane i wydane wcześniej orzeczenie zostanie zmienione. Jeśli nie, w terminie 7 dni zostanie przesłane do Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności.
Ważna informacja Uwaga! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania po lekturze tego artykułu zapraszamy do kontaktu emailowego - kontakt@rodzicniepeka.pl.

Proszę pamiętać, że nie ma złych pytań.

(Źródło: www.pfron.pl)