I WARSZTAT DLA RODZICÓW DZIECI Z ACHONDROPLAZJĄ I DYSPLAZJAMI KOSTNYMI

24 września 2016 r. we Wrocławiu odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców mających dzieci z achondroplazją i dysplazjami kostnymi!

Jesteśmy pod wrażeniem, że tak wielu rodziców wzięło udział w naszych pierwszych warsztatach. Cieszymy się, że tematy, które zostały na nich poruszone dały do myślenia. Mamy nadzieję, że wskazówki i rady zostaną wcielone w życie. Dostajemy pozytywne wiadomości od uczestników, o tym, że warsztaty zmieniły ich dotychczasowe postrzeganie świata, niepełnosprawności, inności.

Podziękowania dla naszych prowadzących: Izabeli Lichoty i Agaty Klęczar. 

Dziękujemy Ośrodkowi Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we Wrocławiu za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.