II WARSZTAT DLA RODZICÓW DZIECI Z ACHONDROPLAZJĄ I DYSPLAZJAMI KOSTNYMI

22 października 2016r. odbyły się drugie warsztaty w Warszawie.

Głównymi zagadnieniami pierwszej części warsztatów było omówienie przez rehabilitantkę Ewelinę Kozłowską metody Ilizarowa i Vojty oraz przedstawienie dyscyplin sportowych, które mogą być uprawiane przez osoby z achondroplazją i dysplazjami kostnymi, i zwrócenie szczególnej uwagi na korzyści, które wynikają z poszczególnych aktywności fizycznych.

Po przerwie obiadowej Izabela Lichota opowiedziała o tym, jak ważne jest budowanie poczucia własnej wartości  a także o istotnej roli rodziców, których zachowanie może pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się światopoglądu ich pociech. Odbyła się także część praktyczna warsztatów – Izabela pokazała, jak w rozsądny sposób mówić o negatywnych emocjach, by wynikło z tego coś pozytywnego.

Cieszymy się, że spotkanie było owocne w wymianę doświadczeń i wielu ważnych spostrzeżeń między uczestnikami i organizatorami. Dziękujemy za obecność wszystkim osobom, które wzięły udział w warsztatach.
Jesteśmy wdzięczni firmie Golden Floor za udostępnienie nam jednej ze swoich profesjonalnych sal konferencyjnych.