Zacznijmy czym są siatki centylowe i dlaczego je publikujemy.

Siatki centylowe to wykresy opracowane na podstawie ogólnopolskich danych statystycznych. Pomogą Państwu dowiedzieć się, jak Państwa dziecko rozwija się. Na wykresie zostały dodatkowe zamieszczone dane statystyczne dla dzieci z achondroplazją w zestawieniu z ogólnopolskimi statystykami.
Na wykresach pokazane są centyle przypisane do określonej wagi i wzrostu dzieci w różnym wieku i różnej płci (siatki dla dziewczynek i chłopców są różne). Średni wzrost i waga to te, które ma połowa dzieci w danym wieku. Oznacza to, że waga lub wzrost jest na poziomie 50. centyla. Górną granicą normy jest 97. centyl (dzieci bardzo wysokie), a dolną – 3. (dzieci rosnące zdecydowanie wolniej niż inne).

Co to jest percentyl? 

Percentyl wzrostu i wagi dziecka to wartość statystyczna mówiąca, ile procent dzieci waży lub mierzy tyle samo lub mniej niż twoje dziecko. Przykładowo, jeśli twoje dziecko ma wagę równą 75 (per)centylowi dla danego wieku, oznacza to, że w losowej próbce 100 dzieci w tym wieku przeciętnie 75 z nich będzie od niego lżejszych.

Jak interpretować wyniki?

Po podaniu danych takich tak wiek, płeć, waga, wzrost dziecka otrzymujesz wykres z zaznaczonym punktem, w którym wypadł wynik. Jest to centyl, w którym mieści się twoje dziecko. Jeśli jest to np. centyl 75., oznacza to, że twoje dziecko jest cięższe od 75% dzieci jego płci i w jego wieku, a lżejsze od 25%.
Wprowadzając co jakiś czas najnowsze pomiary swojego dziecka, możesz uzyskać krzywą rozwoju. Jeżeli biegnie ona cały czas w tym samym przedziale centylowym (lub w dwóch sąsiednich), to znaczy, że dziecko rozwija się harmonijnie.
Żeby ocenić, czy malec rośnie w prawidłowym tempie, trzeba porównać ze sobą dwa pomiary wykonane w odstępie pół roku. Porównanie będzie miarodajne, jeśli za każdym razem użyjemy tej samej miarki.
Prosimy zwracać szczególną uwagę na linie wyznaczone dla dzieci z achondroplazją.

Jak właściwie mierzyć dziecko?

Wzrost niemowląt mierzy się inaczej niż dzieci, które już chodzą. Długość niemowlęcia można mierzyć „na raty” – np. od głowy do bioder, następnie do kolana, a potem do stóp. Wskazane jest to szczególnie w początkowym okresie, kiedy dziecko nie prostuje nóżek samodzielnie. Pamiętaj, że nie wolno tego robić na siłę!

Starsze dziecko – najlepiej bose i rozebrane do bielizny, bo wtedy widać, czy ma proste plecy – poproś, żeby stanęło przy framudze. Kolana i stopy powinny być złączone, ręce swobodnie opuszczone wzdłuż tułowia, wzrok skierowany na wprost. Przyłóż ekierkę jednym bokiem do głowy, a drugim do framugi, odczytaj wynik na centymetrze. Dla większej dokładności warto pomiar wykonać trzykrotnie (w przerwach dziecko powinno przejść się parę kroków) i wyciągnąć średnią. Ostateczny wynik zapisz w zeszycie wraz z datą.

Jak ważyć dziecko?

Dla niemowląt istnieją specjalne wagi, które można kupić lub wypożyczyć. Można też poprosić lekarza o zważenie podczas wizyty i podanie wyniku (zwykle robi to rutynowo). Jeśli posiadasz w domu inną stabilną, dokładną wagę, to możesz próbować ważyć samodzielnie.

Siatki centylowe dzieci z achondroplazją dostępne są w materiałach do pobrania, znajdujących się na dole strony startowej.