Image

Katarzyna Paulina Dinst

Prezes Zarządu. Socjolog. Zdeterminowana do działania. Założyła fundację by pomóc rodzicom, bo bez ich wsparcia dzieciom będzie trudno poradzić sobie w życiu. Chce podzielić się własnym doświadczeniem, jako osoba mająca achondroplazję. W fundacji odpowiedzialna za koordynację projektów, dostarczanie specjalistycznej wiedzy i stworzenie bazy specjalistów z zakresu medycyny i zdrowia.

Image

Izabela Lichota

Trener wychowaczy. Mama zakochana w swojej roli; wiecznie doskonaląca warsztat wychowawczy i z dumą obserwująca jego pozytywne efekty. Zainteresowana psychologią wychowawczą oraz tematyką wspierania rozwoju osobowości. Wiecznie poszukująca ideałów. Uwielbia poznawać tajniki ludzkiego umysłu i uwielbia ludzi takich jakimi są, bo każdy z nich ma swoją jedyną i niepowtarzalną historię. Pragmatyczna do bólu. Kreatywna. W fundacji dzieli się swoją miłością do taktyk wychowawczych w trakcie warsztatów dla rodziców, podczas których poruszane są wszystkie trudne i łatwe tematy związane z rodzicielstwem.

Image

Aleksandra Wójcicka

Socjolog, a zarazem społeczniak z ciekawością obserwujący świat. Pasjonatka III sektora. W Fundacji odpowiedzialna za stronę administracyjną, pozyskiwanie środków i wspomaganie reszty zespołu. Prywatnie fanka kina, codziennych absurdów i wizualności w kulturze.

Image

Kaja Dulińska

Z wykształcenia polonistka. Współpracowała z Teatrem Baj jako DTP-owiec. Osoba starająca się odnaleźć równowagę między treścią a formą. W Fundacji pełni funkcję specjalisty do spraw mediów i PR.

Image

Anna Drelich

Społecznik, socjolog o specjalizacji socjologia norm i organizacji. W 2010 roku ukończyła studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zarządzania i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiada doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym, w administracji oraz w pracy na rzecz sektora pozarządowego. Od ponad 10 lat związana z branżą szkoleniową oraz badawczą. Jako badacz uczestniczyła w ponad 30 projektach w obszarze badań społecznych i ewaluacyjnych. Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższą Szkołą Promocji Mediów i Show Businessu w charakterze pracownika dydaktycznego. Pasjonuje się zarządzaniem. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest socjologia zdrowia. Prywatnie, miłośniczka poezji Zbigniewa Herberta, amatorka strzelectwa. Od grudnia 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa. W fundacji odpowiada za nawiązywanie współpracy z partnerami, wyznaczanie strategicznych kierunków działania oraz realizację projektów.